Botox2019-03-10T12:40:01+01:00

Botox

Botox är ett läkemedel som använts i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar för lokalakramp- och muskelspänningstillstånd i ex. ansiktets och nackens muskler. De senaste 10-15 åren har Botox använts för reduktion av ansiktsrynkor orsakade av muskelsammandragningar till exempel när man ler, skrattar  eller rynkar pannan.. Rynkor uppstår även som effekt av hudens naturliga åldrande (minskning av kollagen-, elastin och hyaluronsyrahalten). Botox är världens mest använda metod för borttagning av rynkor i ansiktet och ger i det närmaste oslagbart resultat. Botox är en säker och högeffektiv metod för hudföryngring.

Hur fungerar Botox

Botox blockerar signalöverföring mellan nerv och muskel och reducerar/eliminerar därigenom muskelns förmåga till sammandragning (kontraktion). Muskeln försvagas och rynkan slätas ut. Botox verkar lokalt dvs där den injiceras varför andra muskler än dom man vill försvaga inte påverkas.

Det tar i regel några få dagar innan behandlingen börjar verka och ca 2 veckor innan full effekt uppnås. Effekten sitter i regel mellan 3-6 månader. Oftast håller effekten längre efter upprepad behandling. 2-3 behandlingar per år behövs för att upprätthålla effekten.

Bieffekter kan vara, lätt rodnad, ömhet och blåmärke på injektionsstället. Huvudvärk kan även uppstå men är snabbt övergående. I ytterst sällsynta fall kan ögonlocket/ögonlocken hänga ner (sk.Ptos) efter behandlingen av panna och eller bekymmersrynkan. Tillståndet normaliseras inom loppet av några veckor-månader.

Rynkor vi behandlar

Rynkor i pannan

Mellan ögonen sk. bekymmersrynka

Yttre ögonvrån sk. kråksparkar eller skrattrynkor

Haka sk. Broccolihaka

Vi behandlar ej!! Gravida och ammande, ej heller personer med ALS, Myastenia Gravis(muskelsjukdom)

Pris

Glabella       2300 SEK

2 områden   2700 SEK

3 områden   3500 SEK

Observera att priserna är cirkapriser.

Återbesök efter 1-2 veckor, om ev justering eller påfyllning behövs ingår detta i priset.

Boka tid!