B.T0X

B.T0X är ett läkemedels som använts i decennier inom neurologi och ögonsjukdomar för lokala kramp- och muskelspänningstillstånd i ex. Ansiktets och nackens muskler. De senaste 10-15 åren har B.T0X använts för reduktion av ansiktsrynkor orsakade av muskelsammandragningar från till exempel när man ler, skrattar eller rynkar pannan. Rynkor uppstår även som effekt av hudens naturliga åldrande (minskning av kollagen, elastin och hyaluronsyrahalten). B.T0X är världens mest använda metod för borttagning av rynkor i ansiktet och ger i det närmaste ett oslagbart resultat. B.T0X är en säker och effektiv metod för hudföryngring.

Hur fungerar B.T0X:

B.T0X blockerar signalöverföring mellan nerv och muskel och reducerar/eliminerar därigenom muskelns förmåga till sammandragning (kontraktion). Muskeln försvagas och rynkan slätas ut. B.T0X verkar lokalt dvs. där den injiceras varför andra muskler än dom man vill försvaga inte påverkas.

Det tar i regel några få dagar innan behandlingen börjar verka och ca 2 veckor innan full effekt uppnås. Effekten sitter i regel mellan 3-6 månader. Oftast håller effekten längre efter upprepad behandling. 2-3 behandlingar per år behövs för att upprätthålla effekten.

Bieffekter kan vara, lätt rodnad, ömhet och blåmärke på injektionsstället. Huvudvärk kan även uppstå men är snabbt övergående. I ytterst sällsynta fall kan ögonlocket/ögonlocken hänga ner (sk.Ptos) efter behandlingen av pannan och eller bekymmersrynkan. Tillståndet normaliseras inom loppet av några veckor-månader.

OBS Vi behandlar ej gravida eller ammande, ej heller personer med ALS, Myastenia Gravis (muskelsjukdom)

Rynkor vi behandlar:

Områden :

Rynkor i pannan, mellan ögonen sk. bekymmersrynka, yttre ögonvrån sk. kråksparkar, skrattrynkor och haka sk. broccolihaka.

Pris:
1 område 2300 kr
2 områden 2700 kr
3 områden 3500 kr

Återbesök sk. Touch-up görs efter ca 10 dagar. Justering ingår i priset.

Boka nu